Samenwerken bij wetenschappelijk onderzoek naar biopsie

De Santeon ziekenhuizen werken met elkaar samen om de zorg voor patiënten met prostaatkanker te verbeteren. Zij delen en vergelijken hun zorgprocessen en behandelresultaten. Zo komen zij samen tot de beste behandelingen. Daarnaast wordt er in de Santeon ziekenhuizen ook patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van prostaatkanker. En ook bij wetenschappelijk onderzoek weten de artsen van Santeon elkaar te vinden. Het FUTURE onderzoek is hier een mooi voorbeeld van. Arts-onderzoeker Olivier Wegelin voert onder andere samen met Urologen Rik Somford (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen) en Harm van Melick (St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein) het onderzoek uit.

Het FUTURE onderzoek

Als bij een patiënt een verhoogd PSA wordt gemeten, wordt er vaak een echografisch onderzoek (TRUS onderzoek) van de prostaat uitgevoerd. Bij dit onderzoek neemt de uroloog stukjes prostaatweefsel af (biopten) om vast te stellen of er sprake is van prostaatkanker. Soms wordt in deze biopten geen prostaatkanker gevonden, maar blijft er wel een verdenking op prostaatkanker. Voordat er een tweede keer biopten worden afgenomen, wordt er steeds vaker eerst een MRI-scan van de prostaat gemaakt. Als op de MRI-scan afwijkingen te zien zijn, kunnen op drie verschillende manieren gerichte biopten afgenomen worden. Het is nog niet duidelijk welke manier hiervoor het beste is. Het afnemen van biopten is geen prettig onderzoek en het is helemaal vervelend als dit twee keer moet gebeuren. Olivier Wegelin: “Het FUTURE onderzoek moet antwoord geven op de vraag: welke manier levert de beste biopten (dus toont het meest betrouwbaar de prostaatkanker aan) en is tegelijkertijd voor de patiënt het minst belastend?”

Samenwerken voor goed en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek

Voor goed en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek zijn veel patiënten nodig. Daarom werken ziekenhuizen vaak Prostaatkankeronderzoeksamen. Harm van Melick (foto): “Het St. Antonius Ziekenhuis kreeg subsidie om onderzoek te doen naar het gebruik van MRI- en echobeelden om gericht biopten af te kunnen nemen. Omdat dit aansloot bij het promotieonderzoek van Rik Somford zijn we samen dit onderzoek gestart.” Het is niet gek dat deze urologen uit Utrecht en Nijmegen elkaar hebben opgezocht om dit onderzoek samen te doen. “Door de intensieve samenwerking binnen Santeon op het gebied van prostaatkanker weten we elkaar te vinden en kunnen we dit soort onderzoeken gezamenlijk opstarten”, legt Rik Somford uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Olivier Wegelin. Met zo’n grote afstand tussen de ziekenhuizen is goede communicatie belangrijk. “Ik werk in beide ziekenhuizen en heb nauw contact met beide urologen. Dat is voor het onderzoek heel belangrijk” aldus Olivier Wegelin.

De twee urologen hebben ook ziekenhuizen in de regio benaderd om patiënten die in aanmerking komen voor dit onderzoek door te sturen. “We zijn blij dat ziekenhuizen in de omgeving mee willen werken aan dit wetenschappelijk onderzoek. Het helpt ons om voldoende patiënten te vinden die nodig zijn voor dit onderzoek en de patiënten en urologen uit de verwijzende ziekenhuizen profiteren mee van de uitkomsten van dit onderzoek. Onze ziekenhuizen vervullen zo een belangrijke rol in de regio” legt Rik Somford uit.

Delen van uitkomsten

De studie is gestart in december 2014 en zal naar verwachting 18 tot 24 maanden duren. De urologen delen de uitkomsten met hun Santeon collega’s. Hierdoor kunnen de artsen van Santeon de behandeling voor patiënten met prostaatkanker nog verder verbeteren. Daarnaast wordt de uitkomst van dit onderzoek ook veel breder gedeeld, zodat ieder ziekenhuis, en belangrijker, iedere patiënt hiervan kan profiteren.


De Santeon ziekenhuizen

Santeon is een ziekenhuisgroep bestaande uit zeven toonaangevende topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland. Santeon stimuleert open samenwerking tussen de zeven ziekenhuizen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. 


Santeon’s 1 + 1 = 7 aanpak

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg, ook de prostaatkankerzorg, in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Santeon is in 2007 opgericht om open samenwerking tussen de Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Hoe wij dit aanpakken? Lees verder

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en ons websiteverkeer te optimaliseren. Door op de button ‘akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid. Voor meer informatie of het uitzetten van cookies klikt u op de button ‘aanpassen’.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en ons websiteverkeer te optimaliseren. Door op de button ‘akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid. Voor meer informatie of het uitzetten van cookies klikt u op de button ‘aanpassen’.